Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 180K 

Danh sách linh kiện:

1. Arduino UNO R3: 1

2. Cable USB: 1

3. 74HC595: 1

4. LED 5mm đỏ: 5

5. LED 5mm xanh: 5

6. LED 5mm vàng: 5

7. Động cơ servo SG90: 1

8. LED 7 thanh 1 digit: 1

9. LED 7 thanh 4 digit: 1

10. Biến trở 10K: 1

11. Cảm biến rung SW520D: 1

12. Điện trở từ 1k-10K, 220, 330 Ohm: Mỗi loại 10

13. jac cắm 2.54mm: 1 thanh x 40

14. board mở rộng arduino: 1

15. LM35: 1

16. nút nhấn (Key switch): 4

17. Loa bit (Passive Buzzer): 1

18. Dây cắm cho board test: 1 bó

19. Động cơ bước 5V: 1

20. Driver Stepmotor: 1

21. Mắt thu hồng ngoại 3 chân: 1

22. LCD 1602: 1

23. Dây cắm 2 đầu cái cái: 20 sợi

24. Cảm biến ánh sáng Cds: 2

25. Board test loại to: 1

26. Board test loại nhỏ: 1

27. Remote control: 1

28. Hộp đựng linh kiện nhỏ: 1

29. Hộp đựng cả bộ Kit: 1

30. LED phát hồng ngoại: 1

31. LED matrix 8x8: 1

32. 9V Battery: 1

33. Active Buzzer: 1

 

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)