áp truyền thông HMI Samkoon với PLC dòng Fx

Chiều dài 3m, sử dụng kết nối giữa màn hình HMI của Samkoon với PLC Mitsubishi dòng FX

Sản phẩm chất lượng đã được test kiểm tra tại cửa hàng.

0IgIhm_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

M4fUUh_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

anSq3c_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)