Combo mạch arduino UNO R3 chip cắm + nguồn 9V1A
Mạch arduino UNO R3 chíp cắm + cáp dữ liệu
Nguồn adapter 9V1A
Điện áp: 9V
Dòng điện: 1A
Dùng cấp nguồn cho các loại mạch điện tử, thiết bị điện, arduino...

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)