Bộ sản phẩm gồm 1 động cơ bước có giảm tốc và Driver sử dụng UNL 2003. 

Thích hợp cho làm thí nghiệm, học tập, thực hành...

Bình chọn sản phẩm: (4.2 / 1 Bình chọn)