LED đơn xanh lá 5mm:

Đóng gói:

- 1 túi 20 bóng: giá 5000 đ

- 1 túi 1000 bóng: giá 180000 đ

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)