Màn hình LCD 1602 Keypad shield Arduino 1602 LCD Keypad Shield được phát triển và tương thích với các board Arduino, nhằm tạo một giao diện người dùng thân thiện cho phép người dùng đơn giản hóa quá trình điều chình và làm mạch nên LCD 1602 shield khá dễ sử dụng. Module này bao gồm một 1602 chữ trắng đèn nền xanh dương và bàn phím có 5 phím — chọn, lên, phải, xuống và reset.

Để tiết kiệm các chân I/O kỹ thuật số, trên bàn phím chỉ sử dụng có một chân ADC A0.

Giá trị đươc đọc qua một dải điện áp chia thành 5 mức điện áp từ 0V – 5V. LCD 1602 Keypad Shield sử dụng các chân 4, 5, 6, 7, 8, 9 và chân số 10 để hiển thị đèn nền và chân A0 để sử dụng điều chỉnh các nút nhấn.

 

Mô tả:

• LCD1602 Keypad Shield hoạt động ở điện áp 5V.

• Bao gồm LCD 2x16 và 6 nút nhấn.

• Sử dụng chân 4,5,6,7,8,9,10 và chân A0 của Arduino để giao tiếp với LCD.

• Không cần sử dụng chân 10 sau khi LCD đã được kết nối.

• Đèn nền xanh dương với chữ màu trắng.

• Sử dụng thư viện LCD 4bit.

• Điều chỉnh độ sáng đèn nền qua biến trở.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)