Kích thước module: 37.5mm * 19mm * 8mm

ống kỹ thuật số 0,56 inch 0,56 inch 3 anode đỏ chung 5361BH 37.5mm * 19mm * 8mm

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)