Tính năng:

- Có thể phát hiện xung quanh cường độ âm thanh;

- Điều chỉnh độ nhạy (hiển thị trong điều chỉnh chiết áp màu xanh)

- Điện áp 3 hành 3.3V-5V

- Đầu ra mức TTL

 

Bình chọn sản phẩm: (4.0 / 1 Bình chọn)