Thông số kỹ thuật
- Điện áp sử dụng: 3.3-5V
- Đầu ra: AOUT, DOUT, VCC, GND
+ AOUT :  Tín hiệu ADC
 + DOUT: Mức logic 0,1
Sử dụng: IC LM393 mắc theo dạng so sánh
Module khi chưa phát hiện ở mức 1, khi phát hiện độ ẩm cho ra mức 0.
- Biến trở cài đặt ngưỡng cài đặt.

Tính năng:
- Phát hiện độ ẩm trong đất
- Phát hiện nước 
Khi sử dụng, cắm đầu dò của module vào cát, hoặc đất. Nếu có độ ẩm vượt qua mức cài đặt thì đèn sẽ sáng lên.

 

Bình chọn sản phẩm: (4.4 / 1 Bình chọn)