Thông Số Kỹ Thuật.
- Sử dụng PL2303HX
- Chuyển đổi dữ liệu qua UART
- Sử dụng chuẩn USB 2.0
- 4 chân. Gồm GND, TX, RX, VCC, 3.3V

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)