Nhựa thông dùng trong hàn mạch để làm bóng mối hàn cho mối hàn đẹp .

 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)