Kích thước: 90*52*8.5mm

Bình chọn sản phẩm: (4.1 / 1 Bình chọn)