Công tắc xoay 3 vị trí phi 22

Công tắc xoay 3 vị trí dùng trong tủ điện công nghiệp,

điều khiển máy móc hoặc các ứng dụng điều khiển khác

Loại 2 cặp tiếp điểm thưởng mở NO NO, trạng thái giữa, cả hai đều mở

O8GOZebqMwolGKi0bYxJ_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

ciC2JZUPjKREqEtXcwBo_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Nkoc79JU7YiGMnfUJihb_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

 
 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)