Vôn kế AC 450V Kim 

  • Model: AC 85L1 450V
  • Kích thước: 64 x 56 x 52mm
  • Độ chính xác: +/- 2.5%
  • Thời gian đáp ứng < 4s 

Sản phẩm nhập khẩu, chất lượng tốt đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng

TqeNPC_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Aq6sIr_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

PbNTO8_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Wanxd6_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

 
 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)